Assessment rapport: toestemming voor doorsturen of niet?

17 januari 2020 | Assessmentprocedure, Privacy, Rapportage

Als je als deelnemer aan een assessment geen toestemming geeft voor het doorsturen van het assessment rapport, is dat voor de opdrachtgever (jouw potentiële nieuwe werkgever) geen fijne beslissing. Die investeert (soms veel) geld in een assessment met als doel een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over het aannemen van een sollicitant of een promotie. Maar in plaats van waardevolle informatie te krijgen, blijven ze achter met lege handen. Geen rapport én (meestal) geen nieuwe werknemer.

Om dat te voorkomen maken ze vaak een afspraak: geen rapport betekent dat de sollicitant niet meer in aanmerking komt voor de functie. Begrijpelijk, maar assessmentdeelnemers voelen zich er door onder druk gezet. De meeste psychologen die assessments afnemen, werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP). Daarin wordt de privacy van de kandidaat goed beschermd. Voor de assessors maakt het niet uit of de kandidaat toestemming geeft om de rapportage door te sturen of niet. Voor hen is alleen van belang dat ze zorgvuldig werk leveren. Daar zijn alle partijen uiteindelijk het meest bij gebaat.

Bij een positief advies is er geen twijfel over wat te doen: dan geeft een deelnemer altijd toestemming voor doorsturen van het assessment rapport (ik heb het tenminste nog niet anders meegemaakt). Bij een negatief advies ligt dat anders. Het is dan kiezen tussen twee kwaden. Of geen informatie verstrekken over de uitslag met het risico niet meer in aanmerking te komen, of negatieve informatie bekend laten worden die nadelig zou kunnen uitwerken.

Het is lastig advies te geven over wat te doen, want elke situatie is anders. Bovendien zijn de meeste assessors van mening dat de kandidaat zelf een keus moet maken, zodat die later niet het gevoel kan hebben ergens toe ‘gepusht’ te zijn. Toch zit er wel een patroon in de keuzes die kandidaten maken in dit soort situaties (zie onder). De vraag die je jezelf in ieder geval kan stellen is “wat levert het minste nadeel op?” En meteen daarna “welke conclusie zal de organisatie trekken als ze het rapport niet te lezen krijgen?” Meestal wordt dan wel duidelijk wat de beste beslissing is.

Vaak genomen beslissingen bij een negatieve assessment uitslag

Situatie: interne sollicitatie & negatief advies
Beslissing: blokkeren
Reden: angst/vermoeden dat het rapport ook de kansen op andere interne functies kleiner maakt

Situatie: externe sollicitatie & negatief advies
Beslissing: doorsturen
Reden: hoop dat de eerlijkheid gewaardeerd wordt; het oordeel van de interne sollicitatiecommissie zwaarder weegt dan het assessment advies; of de kandidaat alsnog de kans krijgt zich in de praktijk te bewijzen (proeftijd)

Situatie: ontwikkelassessment & heel veel of moeilijk haalbare ontwikkelpunten
Beslissing: blokkeren
Reden: angst/vermoeden dat het rapport door de organisatie gezien wordt als een bewijs van niet goed functioneren

Situatie: ontwikkelassessment & verwachte of begrijpelijke ontwikkelpunten
Beslissing: doorsturen
Reden: motivatie om zich te ontwikkelen, welwillend over willen komen, hoop op het krijgen van training of coaching

Situatie: kandidaat herkent zich totaal niet in het rapport
Beslissing: blokkeren
Reden: overtuiging dat het beeld dat de organisatie al heeft van de kandidaat positiever is; onvrede met de gang van zaken

Heb jij om een andere reden je rapport geblokkeerd? Reageer!

Wil jij een negatief advies voorkomen?

Onze assessmentcoaches kunnen je helpen met de beste voorbereiding op je assessment. Neem contact met ons op:

Nicoline Hermans schreef Succes met je assessment.

Wil jij ook een realistisch beeld krijgen van wat een assessment is en hoe het in zijn werk gaat? Wil jij ook weten wat je te wachten staat?

De laatste berichten van assessmentcoaching.nl: