Assessment rechter voorbereiden met coach

17 december 2023 | Assessmentprocedure, Intelligentietests, Voorbereiding

De selectieprocedure om rechter (of raadsheer) te worden, staat bekend als streng en intensief. Met name de analytische test in het begin is een struikelblok: zelfs zeer ervaren rechter-plaatsvervangers komen hier soms niet doorheen. Wij hebben de afgelopen jaren al tientallen mensen succesvol geholpen om zich op dit assessment voor rechter voor te bereiden. In dit artikel geven we je meer achtergrondinformatie over de procedure. We doen dit, zodat ook jij je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de selectieprocedure van de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR).

Wat is die analytische test?

De website werkenbijderechtspraak.nl geeft uitgebreide informatie over selectie voor rechters en raadsheren. Vooral de informatie over de elementen van de selectieprocedure is interessant. Na de eerste ronde – de briefselectie – volgt de testfase, ook wel de analytische test genoemd. Deze test wordt afgenomen door LTP, dit is een assessmentbureau dat goed bekend staat. De analytische test bestaat uit drie onderdelen:

  • verbaal redeneervermogen (Verbale Relaties en Analogieën test, TVRA N.B. dit is dus één test, niet twee verschillende)
  • kritisch redeneervermogen (Watson Glaser test)
  • abstract redeneervermogen (Abstracte Matrix test)
  • NIEUW per 1-1-2024: numeriek redeneervermogen (Numerieke Vaardigheden test)

De score op de eerste twee tests is doorslaggevend voor de beslissing om ‘door te mogen’ naar de volgende stap in de selectieprocedure (de lokale gesprekken). De score op de laatste twee tests wordt pas later in de procedure meegewogen.

Assessmentbureau LTP heeft een eigen (beperkte) oefenwebsite, waar je kunt zien om welke tests het precies gaat en een aantal oefenvragen kunt maken. Onze assessmentcoaches kunnen je er ook alles over vertellen en je helpen met het grondig voorbereiden van de tests.

Waarom is het assessment voor rechter zo streng?

In 2013 paste de LSR de selectieprocedure en daarmee het assessment voor rechter/raadsheer grondig aan naar (nagenoeg) de huidige vorm. Begin 2019 werd nog een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van dit rapport uit 2018. De opleiding tot rechter/raadsheer (de RiO opleiding) ging ook op de schop. Eén van de aanleidingen voor de wijzigingen was dat veel mensen die begonnen aan de opleiding, voortijdig uitvielen omdat zij het gewenste niveau niet haalden. Door strenger te selecteren ‘aan de poort’, is de uitval gedurende de opleiding enorm afgenomen.

Het is wel vervelend is dat het assessment voor rechter/raadsheer zo’n negatieve reputatie heeft gekregen. Voor sommige mensen is dit reden om helemaal niet te solliciteren. Als je niet door de analytische test komt geldt een lange wachttijd: je mag pas na drie jaar opnieuw solliciteren op een rechterlijke functie, niet eerder.

Voorbereiden op de analytische test?

Wij raden je aan om goed te oefenen met de onderdelen van de analytische test. Doe dat liever online dan met een boek, want online oefenen benadert de echte testsituatie zo nauwkeurig mogelijk*. Daarnaast is het, zeker omdat er zoveel van afhangt, zinvol om de hulp in te schakelen van onze assessmentcoaches. Kijk hier voor ons aanbod specifiek voor de Rechtspraak procedure.

Na de analytische test: lokale gesprekken, assessment en eindgesprekken

Na de analytische test (de testfase) volgen nog een heleboel rondes in de LSR procedure. De eerste ronde na de analytische test is de lokale selectie. Dit zijn gesprekken met vertegenwoordigers van de rechtbank of het hof waar je hebt gesolliciteerd. Als zij positief over je oordelen, volgt de eindfase, die bestaat uit twee onderdelen. Allereerst een assessment bij LTP, dat ook weer uit verschillende onderdelen bestaat. En tot slot de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR). Onze assessmentcoaches kunnen je ook helpen bij de voorbereiding op deze onderdelen van de procedure. Bekijk hier ons speciale aanbod voor de selectieprocedure voor de Rechtspraak.

Heb je misschien een ander assessment, niet voor de rechtspraak? Ook andere assessments kun je voorbereiden bij Assessmentcoaching Nederland!

Nicoline Hermans schreef Succes met je assessment.

Wil jij ook een realistisch beeld krijgen van wat een assessment is en hoe het in zijn werk gaat? Wil jij ook weten wat je te wachten staat?

De laatste berichten van assessmentcoaching.nl: